Mens sana in corpore sano

Adică ” o minte sănătoasă într-un corp sănătos”, e deviza sportivilor şi aparţine lui Iuvenal. Omul cu adevărat înţelept, spune poetul în „Satire”, nu cere Divinităţii decât sănătatea spiritului, deopotrivă cu sănătatea trupului. Simultan cu dezvoltarea sporturilor, cuvintele lui Iuvenal au căpătat şi o altă interpretare: sănătatea trupească o condiţionează şi o asigură şi pe […]